Pagdating ng mga

Hindi naman nasaktan ang kabayo at napansin niya na lubhang gumaan ang pasan niyang dalawang sako ng asin at siya ay natuwa Nang sumunod na linggo ay magpupunta uli ang mangangalakal sapalengke at naglulan na nman ng dalawang sakong asin sa kanyangkabayo.

nang mapalapit na sila sa ilog ay napagisip-isip ng kabayo:","ang sabi ng kabayo sa kanyang sarili. Muling nabutas ang mga sakoat ibang asin ay nabuhos sa ilog at ang iba naman ay nalusaw.

ang kanilang pagsasama’y sadyang matiwasay hanggang sumapit ang isang pangyayaring nagpabago sa kanilang pamumuhay…

Pagdaan pa ng isang linggo ay muling magtutungo ang mangangalakal sa palengke subalit sa pagkakataong eto ay apat na baldeng may lamang alpombra ang kanyang inilulan sa kabayo - dalawang balde sa magkabilang tabi ng kabayo.","ang sabi ng kabayo sa kanyang sarili.

Nang tumatawid sila sa isang ilog na dinaanan ay hindi sinasadyang nadulas at natumba ang kabayo.

Inilulan niya ang mga sako ng asin sa kanyang kabayo at nagtungo sila sa palengke.

For all Filipinos out there who are interested in applying for e Passport, renewing their expiring passport or replacing their missing passport, Department of Foreign Affairs is already imposing the appointment system for a while now.

For readers who are not familiar or confused with this relatively new appointment system, continue reading.